กิจกรรมทั่วไป

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์ หัวหน้า กลุ่ม พรส. นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน หัวหน้าพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย ให้กับผู้รับบริการ

line_album_6765__0
line_album_6765__1
line_album_6765__2
line_album_6765__3
line_album_6765__4
line_album_6765__5
line_album_6765__6
line_album_6765__7
line_album_6765__8
line_album_6765__10
line_album_6765__11
 
 

Bottom