กิจกรรมทั่วไป

นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลระนอง เป็นประธานเปิดงาน วันไตโลก โดยมี นายแพทย์กัมพล พัฒนสมบัติสกุล แพทย์หัวหน้าหน่วยไตเทียม เป็นผู้กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรม ให้บริการประเมินสภาวะสุขภาพไต นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคไต เสวนาเรื่องโรคไต ถาม-ตอบปัญหา เล่นเกม ตามฐานความรู้ต่างๆ ฐานยา อาหาร จิตใจ กายภาพ ไต และบริจาคอวัยวะ ณ บริเวณลานหน้าคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลระนอง วันที่ 9 มีนาคม 2566

331289550_531058695822468_461916327225954333_n
335087793_614617250484736_1127725792508281438_n
335118171_215684497657959_4398087497459533646_n
335131340_6076743839080513_7884520032713671893_n
335142604_227726226318189_5881826416788981705_n
335148343_946039143218935_1810935223400568527_n
335186865_575556171183994_6737874089474058442_n
335187524_130145153331260_5434438749425936456_n
335220959_1278887046359643_6175894661017231721_n
335292203_918512129196666_4434965830226991661_n
335318062_237455928850623_2629967755708737927_n
335327162_567252882032898_5608559851050946566_n
335437866_1317098842170373_2942028071984991279_n
335442266_590947566008858_1780355613570342251_n
 
 

Bottom