กิจกรรมทั่วไป

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นำทีมผู้บริหาร แพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากตัวแทนหมอชวนวิ่งจังหวัดพังงา และขบวนหมอชวนวิ่งวิ่งสู่พระที่นั่งรัตนรังสรรค์จำลอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานและรับมอบคฑา โครงการหมอชวนวิ่ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และสามารถออกกำลังกายง่ายๆด้วยการวิ่ง รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขที่จะเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเอง และ เช้าวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หมอชวนวิ่งจังหวัดระนองได้มีการส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่งต่อไปยังจังหวัดชุมพร

12656
 1__0007
 1__0016
 1__0042
 1__0050
 1__0058
 1__0062
 1__0066
 1__0083
 1__0108
 
 

Bottom