กิจกรรมทั่วไป

            วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นำทีมผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์

“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ห้องประชุมโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลระนอง

20171214 1__0008
20171214 1__0014
20171214 1__0019
20171214 1__0021
20171214 1__0024
20171214 1__0027
20171214 1__0028
 
 

Bottom