กิจกรรมทั่วไป

      แพทย์หญิทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดและวิทยากรในโครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลระนองในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโกมาซุม

20170918_170920_0001
20170918_170920_0002
20170918_170920_0003
20170918_170920_0004
20170918_170920_0005
20170918_170920_0006
20170918_170920_0007
20170918_170920_0008
20170918_170920_0009
20170918_170920_0010
20170918_170920_0011
20170918_170920_0012
20170918_170920_0013
20170918_170920_0014
20170918_170920_0015
20170918_170920_0016
20170918_170920_0017
20170918_170920_0018
20170918_170920_0019
20170918_170920_0020
 
 

Bottom