กิจกรรมทั่วไป

       วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ Green & Clean Hospital เขต ๑๑ ลงตรวจประเมินโรงพยาบาล โดยมีคณะกรรมการ Green cleanHospital โรงพยาบาลระนอง  เข้าร่วมรับการตรวจประเมินทั้งเรื่องบำบัดน้ำเสีย มูลฝอยติดเชื้อ คุณภาพน้ำ อาหาร และส้วม ซึ่งผลการประเมิน โรงพยาบาลผ่านการประเมิน ระดับดีมาก แบบมีเงื่อนไข ณ โรงพยาบาลระนอง

178633
178832
178835
178855
20180425__0002
20180425__0007
20180425__0009
20180425__0018
20180425__0025
20180425__0029
20180425__0032
20180425__0035
20180425__0049
20180425__0057
20180425__0062
20180425__0071
20180425__0072
20180425__0074
20180425__0076
20180425__0078
 
 

Bottom