กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

1. ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม เดือนละ 80 – 100 คน

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เช่น ชั่งน้ำหนัก ,วัดรอบเอว,ออกกำลังกายแบบยืดเหยียด ,กายบริหาร,ประเมินสุขภาพปากและฟัน

01
01
01
01
3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น ไหว้พระ สวดมนต์,ร้องเพลง,รำวง ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ นันทนาการต่างๆ ฯลฯ

01
01
01
01
01
01
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

กิจกรรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย โรคเบาหวาน ความดัน ไข้หวัดใหญ่ 2009 การจัดการความเครียด ฯลฯ

01
 
5. ชมรมเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม

ชมรมเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
  • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • คณะตัวแทนชมรมฯลงนามเยี่ยมในหลวง ที่โรงพยาบาลศิริราช
  • วันสำคัญทางศาสนา เช่น ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา 
  • วันปีใหม่ (งานเลี้ยงสังสรรค์,จับของขวัญ)
  • จัดวันมุทิตาจิตผู้สูงวัย ในวันที่ 13 เมษายน
02
02
02
6. ทัศนศึกษา
01
01
01
 
7. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย

1. จิตอาสาโรงพยาบาลระนอง 

2. เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุบ้านพักคนชราและมอบปัจจัย

01
01
01
 

3. เยี่ยมเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กสงขลา
4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เช่น สำนักพุทธศาสนาจังหวัดระนอง กาชาดจังหวัดระนอง ฯลฯ

01
01
01
 

 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการทำดีเพื่อพ่อ: อภิบาลพลับพลึงธาร)

01
01
01
 
01
01
8. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูงอายุ

สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูงอายุ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ชมรมฯเทศบาลเมือง ภูเก็ต, ชมรมฯเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช, ชมรมฯ จ.สงขลา และชมรมฯ เทศบาลเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

01
01
01
01
01
01

Bottom