กิจกรรมชมรมจริยธรรม

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ FACEBOOK [CLICK]

จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติทุกปี
01
01
01
01
01
01
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ทุกวันพุธแรกของเดือน
01
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และชี
01
01
01
01
01
01
โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ถ้ำเทวา จ.ชุมพร 2 คืน 3 วัน
01
01
01
01
01
01
01
01
นพ.นรเทพ อัศวพัชระ เข้ารับโล่ ในโครงการ สาธารณสุขสามัคคีทำความดีเพื่อประเทศไทย
01
01
01
01
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญตึก และหอผู้ป่วยต่างๆ
01
01
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการแก่บุคลากร
01
01
01
01
01Bottom