ฮูล่าฮูป

การส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป
ทุกวัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 16.45-17.45 น.
ณ ลานด้านหน้าคลินิกพัฒนาการเด็ก อาคารตรวจคลินิกพิเศษ

01
01
01
01
01
 

Bottom