ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ในลำดับที่ 1 ของตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
มารายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Bottom