ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom