แบบประเมิน

แบบฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานราชการ

- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

- ลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบ
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการ.docx)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการ.docx
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการ.pdf)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการ.pdf
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ.docx)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ.docx
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ.pdf
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ.docx)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ.docx
Download this file (แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ.pdf)แบบประเมิน ข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน ปฏิบัติการ.pdf
Download this file (แบบประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.docx)แบบประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.docx
Download this file (แบบประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf)แบบประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
Download this file (แบบประเมิน พนักงานราชการทั่วไป.docx)แบบประเมิน พนักงานราชการทั่วไป.docx
Download this file (แบบประเมิน พนักงานราชการทั่วไป.pdf)แบบประเมิน พนักงานราชการทั่วไป.pdf
Download this file (แบบประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว.docx)แบบประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว.docx
Download this file (แบบประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว.pdf)แบบประเมิน ลูกจ้างชั่วคราว.pdf
Download this file (แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ.docx)แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ.docx
Download this file (แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ.pdf)แบบประเมิน ลูกจ้างประจำ.pdf

Bottom