รับผู้ประเมินโรงพยาบาลในระบบ Quality Service Clean (QSC)

          โรงพยาบาลระนอง นำโดยนพ.อรุณ สัตยาพิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพอรุณรัตน์ อิทสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลระนอง นำคณะรับผู้ประเมินโรงพยาบาลในระบบ Quality Service Clean (QSC) กระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.นริทธิ์ สังข์สม นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง และคุณรุ่งฤดี แก้วชลคราม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

Bottom