การประชุมชมรมคนรู้รักสุขภาพ พาคนไม่ป่วยเข้า รพ. ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมาย

ชมรมคนรู้รักสุขภาพโรงพยาบาลระนอง จัดการประชุมประจำเดือน โดยนายเชาวลิต สุวรรณรัตน์ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯร่วมทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้จากเภสัชกรเนื่องในสัปดาห์เภสัชกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล การออกกำลังกาย จำหน่ายอาหารสุขภาพ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโกมาซุม รพ.ระนอง                                       

Bottom