กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลระนองจัดประชุมเรื่องการนิเทศทางการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลระนองจัดประชุมเรื่องการนิเทศทางการพยาบาลเน้นการ นิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมโดยมี อ.นลกฤช ศรีเมืองและ อ.รุ่งนภา จันทรา เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องอินทนิล โรงพยาบาลระนอง

Bottom