รพ.ระนองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลระนองนำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และนางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่,ผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางดำเนินงาน เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลระนอง

Bottom