จัดกิจกรรม "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล รวมพลังออกกำลังกายสร้างสุขภาพ 5 รูปแบบ

โรงพยาบาลระนองนำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เปิดกิจกรรม "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รวมพลังออกกำลังกายสร้างสุขภาพ 5 รูปแบบ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่,สมาชิกชมรมคนรู้รักสุขภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลระนอง

Bottom