ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โรงพยาบาลระนอง นำโดยนายแพทย์วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดระนอง กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายจุล บริสุทธิญาณี นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษา ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

Bottom