ผู้อำนวยการ รพ.ระนอง เข้าร่วมบันทึกเสียงถวายความอาลัย

แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง เข้าร่วมบันทึกเสียงแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง ทางคลื่น FM 107.25 MHz สวท. ระนอง

Bottom