ชมรมรู้รักสุขภาพโรงพยาบาลระนอง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมรมรู้รักสุขภาพโรงพยาบาลระนอง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง , พยาบาลวิชาชีพอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และร.ต.ต.โสภณ หนูแก้ว ประธานชมรมคนรู้รักสุขภาพ และสมาชิก ร่วมพิธีถวายความอาลัย พร้อมรับมอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว โดยคุณปราณี สุกใส เจ้าของตลาดจุ๋มจิ๋มพลาซ่า กระเป๋าผ้าส่งความสุข จำนวน 200 ใบ โดยคุณนิวัฒน์ รายภิรมย์ และเสื้อจิตอาสา โดยคุณปิยะดา อนันตโชค บมจ.ประกันชีวิต จำนวน 50 ตัว โดย ร.ต.ต.โสภณ หนูแก้ว จำนวน 25 ตัว และคุณสินสมุทร บุญยิ่ง จำนวน 25 ตัว ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และงานอาสาของชมรมคนรู้รักสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งในการประชุม ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการดูแลจิตวาระสุดท้าย โดยพยาบาลวิชาชีพกัญรัช ฐอสุวรรณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโกมาซุม

Bottom