ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559

โรงพยาบาลระนอง นำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง , พยาบาลวิชาชีพอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางนฤมล กุลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายคิดค้นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

Bottom