โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันอังคาร ในโครงการ “โรงพยาบาลระนองรวมใจ ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล”

โรงพยาบาลระนองนำโดยนายแพทย์วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ,นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่,ผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันอังคาร ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางดำเนินงาน เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลระนอง

Bottom