จัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2560

โรงพยาบาลระนองนำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ร่วมกับ สปสช.(สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จัดกิจกรรมวันไตโลก ปี 2560 ในโครงการ "ชาวระนองร่วมดูแลไต เชื่อมโยงไทยดูแลโรคเรื้อรัง" ภายในงานมีกิจกรรม ปั่นจักรยานปั้นสุขภาพต้านโรคไต , ตรวจประเมินสุขภาพฟรี , ชิมอาหารสุขภาพมากกว่า 15 รายการ เสวนาพาเพลินเรื่องการป้องกันดูแลไต โดยวิทยากรมืออาชีพ โดยมีนายสมศักดิ์ เวชพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลระนอง

Bottom