โรงพยาบาลระนอง ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลระนองนำโดยพญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่,ผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางดำเนินงาน เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 3 รูป ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลระนอง

Bottom