จัดโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระนอง จัดโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง อำเภอเมืองระนอง จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง วัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทางปัญญา ตามหลักใส่ใจ 3 อ. ประกอบด้วย อาหารคลีนเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไร การนอนหลับสำคัญกว่าที่คิด และเก้าอี้ขยี้พุงได้ผลจริง พร้อมทั้งส่งมอบให้แต่ละพื้นที่ของเครือข่าย หลักใส่ใจ 3 อ. โดยใช้แนวคิด เดลิเวอรี่เก้าอี้ขยี้พุง ส่งตรงถึงประชาชน “เรียนรู้ให้ลึก คิดให้ชัด ฝึกให้ถนัด นำไปปฏิบัติได้”

Bottom