รพ.ระนอง นำคณะเข้าเยี่ยมชมรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และนพ.วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ระนอง นำคณะเข้าเยี่ยมชม ระบบสารสนเทศและระบบแรงงานต่างด้าว ณ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Bottom