นำคณะศึกษาดูงาน จิตอาษาพุทธฉือจี้ และการแพทย์วิถีธรรม ณ โรงพยาบาลโพธาราม

แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และนพ.วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะศึกษาดูงาน จิตอาษาพุทธฉือจี้ และการแพทย์วิถีธรรม ณ โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Bottom