ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการคลินิก หู คอ จมูก

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการคลินิก หู คอ จมูก

 • วันจันทร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
  ตรวจโดยพญ.สุกัญญา มหาโชคลาภ
 • วันอังคาร เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
  ตรวจโดยนพ.วุฒิชัย จ่าแก้ว
 • วันพุธ เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
  ตรวจโดยนพ.ศิริวัฒน์ ธัญศิริพงศ์
 • วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการเวลา 13.00-16.30 น.
  ตรวจโดยพญ.กัลยลักษณ์ คชวงศ์
 • วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
  ตรวจโดยพญ.กัลยลักษณ์ คชวงศ์


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Bottom