ประกาศ คลินิกกระดูกและข้อ เปิดบริการเพิ่ม

ด้วยคลินิกกระดูกและข้อเดิมเปิดให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี แต่เนื่องจากมีแพทย์กระดูกและข้อเพิ่มอีก 1 ท่าน จึงเปิดบริการเพิ่มในวันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

Bottom