รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก รับบริจาค ถุงผ้า หรือ ตะกร้าใส่ยา

โรงพยาบาลระนอง รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก #รับบริจาค ถุงผ้า หรือ ตะกร้าใส่ยา เพื่อมอบให้ผู้ป่วยใส่ยา #ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก
สถานที่รับบริจาค : ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลระนอง

ทำโปสเตอรรบบรจาคถงผา

Bottom