ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่ คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่ คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2 และคลินิกกายภาพและงานธาราบำบัด อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ชั้น 2 โรงพยาบาลระนอง

Bottom