ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวด

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูงเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom