ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้น

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

Bottom