ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ๓๒.๕ น

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียวเคลื่อนย้ายได้แบบอะคริลิค สำหรับสถานพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานและการติดตั้ง ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ๓๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom