ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลระนอง  ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง

Bottom