ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  คือ  เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด  ๑  สาย    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom