ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบำบัดด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบำบัดด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom