ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ SET (๒ ถุง/SET) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ SET (๒ ถุง/SET) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ
Download this file (Dextrose peritoneal dialysis.pdf)Dextrose peritoneal dialysis.pdf

Bottom