ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

Bottom