ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดที่ ๑-๗ ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดที่ ๑-๗ ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom