ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน 1 ตู้

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  คือ ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom