ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom