ประกาศตาราง ปปช.เรื่องจ้างเหมาซักอบรีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 และงานธาราบำบัด ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศตาราง ปปช.เรื่องจ้างเหมาซักอบรีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่, คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น 2, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 3 และงานธาราบำบัด ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงกา

Bottom