ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น ๒, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๓ และงานธาราบำบัด ชั้น ๒ อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดย

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าของราชาวดีสปาและน้ำแร่,คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกฝังเข็ม ชั้น ๒, คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๓ และงานธาราบำบัด ชั้น ๒ อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Bottom