ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกโครงการประวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกโครงการประวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom