ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom