ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ Us-๕ จำนวน ๑ เครื่อง

Bottom