ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลระนอง

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ของโรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

Bottom