ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลระนอง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom