ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อรถพยาบาล (รถตู้ ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

เอกสารแนบ
Download this file (ปปช.รถตุ้.pdf)ปปช.รถตุ้.pdf

Bottom